ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

NGÀY 4 - Cuộc Chiến đã bùng nổ
Chiến Tranh sẽ kết thúc trong 3 Ngày.

Kim Bang
17 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 75% Điểm Uy Tín.
Chỉ Thành Viên sở hửu SIÊU ICON được tham gia Bang này.

Tổng Thể
Thắng: 477 Bại: 54
Bang Chủ:
sonlamthuy
Anh Hùng:
top_co_vn (824)
3150 x 1.75
(324 / Phần Tử)
Thắng Trận: 74 Bại Trận: 16

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
35.0

Thổ Bang
20 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 25% Điểm Uy Tín.
Phần Tử của Bang này phải Trung Thành.

Tổng Thể
Thắng: 278 Bại: 253
Bang Chủ:
tomnytung
1110 x 1.25
(69 / Phần Tử)
Thắng Trận: 25 Bại Trận: 29

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
20.6

Hỏa Bang
18 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 50% Điểm Uy Tín.
Chỉ Thành Viên sở hửu Icon với thời hạn tối thiểu 11 Tháng được tham gia Bang này.

Tổng Thể
Thắng: 384 Bại: 147
Bang Chủ:
phoipha
Anh Hùng:
vuaanchoi65 (206)
1090 x 1.5
(91 / Phần Tử)
Thắng Trận: 32 Bại Trận: 31

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
17.3

Mộc Bang
7 Phần Tử

Tổng Thể
Thắng: 235 Bại: 296
Bang Chủ:
anhtrangdam
Anh Hùng:
votinh_01 (90)
434
(62 / Phần Tử)
Thắng Trận: 14 Bại Trận: 26

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
10.9

Thủy Bang
13 Phần Tử

Tổng Thể
Thắng: 217 Bại: 314
Bang Chủ:
nguyenduclich
Anh Hùng:
hetkhachroi01 (78)
552
(42 / Phần Tử)
Thắng Trận: 20 Bại Trận: 33

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
10.4

Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy