ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

BI99
Chứng Thực

Thổ Bang
Phần Tử
bi99
(Tan Khuat)
Điểm Uy Tín:
63031
Giới Tính:
Nam
Sinh Nhật:
09/12/60
(61 Tuổi)
Ngày Gia Nhập:
03/19/08
Ngày Chơi:
10/20/21 [ 7 Giờ trước ]
Nơi ở:
Ha Noi


Xem những bài viết của bi99Cờ Tướng
Chinese Chess Player: bi99 Hạng #232
Đẳng Cấp 22
Điểm: 3248
Online 4 Giờ trước
Channel 2004

Kết quả các trận đấu
Thăng Cấp
Truy Lùng Cao Thủ (18)
Tiến Trình Thăng Cấp lên 23
Icon
1
1
Điểm
3248
2300
Điểm Uy Tín
63031
2300
Đạt Tiêu Chuẩn!
Cờ Tướng | Những Trận Đấu gần đây
bi99 1 - 0 hoang_sa_mac 1 Ngày trước 
bi99 1 - 0 hoang_sa_mac 1 Ngày trước 
bi99 1 - 0 hoang_sa_mac 1 Ngày trước 
bi99 1 - 0 hoang_sa_mac 1 Ngày trước 
bi99 0 - 1 trang_non 1 Ngày trước 
bi99 0 - 1 nhovo_thuongcon 1 Ngày trước 
bi99 0 - 1 nhovo_thuongcon 1 Ngày trước 
bi99 0 - 1 baolinh_2007 2 Ngày trước 
bi99 0 - 1 x5 2 Ngày trước 
bi99 0 - 1 x5 2 Ngày trước 
bi99 1 - 0 x5 2 Ngày trước 
bi99 0 - 1 x5 2 Ngày trước 
bi99 0 - 1 nhovo_thuongcon 3 Ngày trước 
bi99 0 - 1 nhovo_thuongcon 3 Ngày trước 
bi99 1 - 0 khaosat_vs 3 Ngày trước 
bi99 0 - 1 oma 3 Ngày trước 
bi99 1 - 0 hoang_sa_mac 3 Ngày trước 
bi99 0 - 1 hoang_sa_mac 3 Ngày trước 
bi99 0 - 1 hoang_sa_mac 3 Ngày trước 
bi99 1 - 0 kyphung 3 Ngày trước 
bi99 0 - 1 hetkhachroi01 3 Ngày trước 
bi99 1 - 0 khanhchau 4 Ngày trước 
bi99 0 - 1 khanhchau 4 Ngày trước 
bi99 1 - 0 x5 4 Ngày trước 
bi99 0 - 1 x5 4 Ngày trước 
bi99 0 - 1 hoang_sa_mac 4 Ngày trước 
bi99 1 - 0 hoang_sa_mac 4 Ngày trước 
bi99 1 - 0 baolinh_2007 4 Ngày trước 
bi99 1 - 0 kyphung 4 Ngày trước 
bi99 1 - 0 kyphung 4 Ngày trước 
bi99 1 - 0 hetkhachroi01 5 Ngày trước 
bi99 1 - 0 kyphung 5 Ngày trước 
bi99 0 - 1 kyphung 5 Ngày trước 
bi99 0 - 1 kyphung 5 Ngày trước 
bi99 1 - 0 hoang_sa_mac 5 Ngày trước 
bi99 1 - 0 hoang_sa_mac 5 Ngày trước 
bi99 0 - 1 hoang_sa_mac 5 Ngày trước 
bi99 1 - 0 hoang_sa_mac 5 Ngày trước 
bi99 0 - 1 oma 6 Ngày trước 
bi99 0 - 1 kyphung 6 Ngày trước 
bi99 1 - 0 hetkhachroi01 6 Ngày trước 
bi99 0 - 1 oma 6 Ngày trước 
bi99 0 - 1 kyphung 6 Ngày trước 
bi99 0 - 1 kyphung 6 Ngày trước 
bi99 0 - 1 oma 6 Ngày trước 
bi99 0 - 1 kyphung 6 Ngày trước 
bi99 1 - 0 faobinh 6 Ngày trước 
bi99 1 - 0 kyphung 6 Ngày trước 
bi99 1 - 0 hoang_sa_mac 6 Ngày trước 
bi99 1 - 0 nhoque_dongcuu 7 Ngày trước 
bi99 1 - 0 oma 7 Ngày trước 
bi99 0 - 1 oma 7 Ngày trước 
bi99 0 - 1 khanhchau 7 Ngày trước 
bi99 1 - 0 xinduocthogiao 7 Ngày trước 
bi99 1 - 0 latajacy_smok 7 Ngày trước 
bi99 0 - 1 nhovo_thuongcon 7 Ngày trước 
bi99 0 - 1 xinduocthogiao 7 Ngày trước 
bi99 0 - 1 khanhchau 8 Ngày trước 
bi99 0 - 1 khanhchau 8 Ngày trước 
bi99 1 - 0 khanhchau 8 Ngày trước 
bi99 1 - 0 khanhchau 8 Ngày trước 
bi99 0 - 1 khanhchau 8 Ngày trước 
bi99 0 - 1 suongthichieu 8 Ngày trước 
bi99 0 - 1 suongthichieu 8 Ngày trước 
bi99 0 - 1 nhovo_thuongcon 8 Ngày trước 
bi99 0 - 1 nhovo_thuongcon 8 Ngày trước 
bi99 0 - 1 hoang_sa_mac 8 Ngày trước 
bi99 1 - 0 hoang_sa_mac 8 Ngày trước 
bi99 0 - 1 hoang_sa_mac 8 Ngày trước 
bi99 1 - 0 hoang_sa_mac 8 Ngày trước 
bi99 0 - 1 hoang_sa_mac 8 Ngày trước 
bi99 1 - 0 oma 8 Ngày trước 
bi99 0 - 1 oma 9 Ngày trước 
bi99 0 - 1 oma 9 Ngày trước 
bi99 1 - 0 x5 9 Ngày trước 
bi99 1 - 0 bacninh_bt 9 Ngày trước 
bi99 0 - 1 hoang_sa_mac 9 Ngày trước 
bi99 0 - 1 hoang_sa_mac 9 Ngày trước 
bi99 0 - 1 bacninh_bt 9 Ngày trước 
bi99 0 - 1 bacninh_bt 9 Ngày trước 
bi99 0 - 1 khanhchau 9 Ngày trước 
bi99 0 - 1 khaosat_vs 9 Ngày trước 
bi99 0 - 1 suongthichieu 9 Ngày trước 
bi99 0 - 1 suongthichieu 9 Ngày trước 
bi99 0 - 1 suongthichieu 10 Ngày trước 
bi99 0 - 1 hetkhachroi01 10 Ngày trước 
bi99 1 - 0 hetkhachroi01 10 Ngày trước 
bi99 0 - 1 khanhchau 10 Ngày trước 
bi99 1 - 0 khanhchau 10 Ngày trước 
bi99 1 - 0 suongthichieu 10 Ngày trước 
bi99 0 - 1 baolinh_2007 11 Ngày trước 
bi99 1 - 0 bacninh_bt 11 Ngày trước 
bi99 1 - 0 khanhchau 11 Ngày trước 
bi99 0 - 1 khanhchau 11 Ngày trước 
bi99 0 - 1 bacninh_bt 11 Ngày trước 
bi99 1 - 0 bacninh_bt 11 Ngày trước 
bi99 0 - 1 khanhchau 11 Ngày trước 
bi99 1 - 0 nhovo_thuongcon 11 Ngày trước 
bi99 1 - 0 nhovo_thuongcon 11 Ngày trước 
bi99 0 - 1 khanhchau 12 Ngày trước Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy