ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

HEOSUA
Chứng Thực

heosua
(hdfrth)
Điểm Uy Tín:
5615
Giới Tính:
Nam
Sinh Nhật:
01/01/80
(41 Tuổi)
Ngày Gia Nhập:
07/27/04
Ngày Chơi:
10/19/21 [ 14 Giờ trước ]


Xem những bài viết của heosuaCờ Tướng
Chinese Chess Player: heosua Đẳng Cấp 8
Điểm: 4240
Online 9 Giờ trước
Channel 2004

Kết quả các trận đấu
Thăng Cấp
Truy Lùng Cao Thủ (20)
Tiến Trình Thăng Cấp lên 9
Icon
1
1
Điểm
4240
900
Điểm Uy Tín
5615
900
Đạt Tiêu Chuẩn!
Cờ Tướng | Những Trận Đấu gần đây
heosua 0 - 1 phonglxag 9 Giờ trước
heosua 1 - 0 toanco 10 Giờ trước
heosua 1 - 0 ufo_crash 10 Giờ trước
heosua 1 - 0 phonglxag 10 Giờ trước
heosua 1 - 0 ufo_crash 10 Giờ trước
heosua 0 - 1 phonglxag 10 Giờ trước
heosua 1 - 0 hoahongnhungpl 10 Giờ trước
heosua 1 - 0 hoahongnhungpl 10 Giờ trước
heosua 0 - 1 ufo_crash 11 Giờ trước
heosua 0 - 1 kyphung 11 Giờ trước
heosua 1 - 0 hoahongnhungpl 13 Giờ trước
heosua 1 - 0 hoahongnhungpl 13 Giờ trước
heosua 1 - 0 chiu_choi_ 13 Giờ trước
heosua 1 - 0 hoahongnhungpl 13 Giờ trước
heosua 1 - 0 hoahongnhungpl 13 Giờ trước
heosua 1 - 0 chiu_choi_ 13 Giờ trước
heosua 1 - 0 hoahongnhungpl 13 Giờ trước
heosua 1 - 0 nguenthidung 14 Giờ trước
heosua 0 - 1 chiu_choi_ 14 Giờ trước
heosua 1 - 0 nguenthidung 14 Giờ trước
heosua 1 - 0 chiu_choi_ 16 Giờ trước
heosua 1 - 0 bacninh_bt 16 Giờ trước
heosua 0 - 1 ufo_crash 21 Giờ trước
heosua 0 - 1 phonglxag 21 Giờ trước
heosua 0 - 1 chiu_choi_ 21 Giờ trước
heosua 1 - 0 touran 21 Giờ trước
heosua 0 - 1 ufo_crash 22 Giờ trước
heosua 1 - 0 phonglxag 22 Giờ trước
heosua 0 - 1 ufo_crash 22 Giờ trước
heosua 0 - 1 phonglxag 22 Giờ trước
heosua 1 - 0 ufo_crash 22 Giờ trước
heosua 0 - 1 ufo_crash 22 Giờ trước
heosua 0 - 1 ufo_crash 22 Giờ trước
heosua 1 - 0 ufo_crash 22 Giờ trước
heosua 0 - 1 phonglxag 22 Giờ trước
heosua 1 - 0 ufo_crash 22 Giờ trước
heosua 1 - 0 nguenthidung 23 Giờ trước
heosua 1 - 0 madau2006 23 Giờ trước
heosua 1 - 0 phonglxag 23 Giờ trước
heosua 1 - 0 hungdang8586 1 Ngày trước 
heosua 1 - 0 chiu_choi_ 1 Ngày trước 
heosua 1 - 0 madau2006 1 Ngày trước 
heosua 1 - 0 chiu_choi_ 1 Ngày trước 
heosua 0 - 1 nanglai 1 Ngày trước 
heosua 0 - 1 madau2006 1 Ngày trước 
heosua 0 - 1 toanco 2 Ngày trước 
heosua 1 - 0 putin88 2 Ngày trước 
heosua 1 - 0 hoahongnhungpl 2 Ngày trước 
heosua 1 - 0 phonglxag 2 Ngày trước 
heosua 1 - 0 toanco 2 Ngày trước 
heosua 0 - 1 pinky18 2 Ngày trước 
heosua 1 - 0 pinky18 2 Ngày trước 
heosua 1 - 0 pinky18 2 Ngày trước 
heosua 1 - 0 pinky18 2 Ngày trước 
heosua 1 - 0 chiu_choi_ 2 Ngày trước 
heosua 1 - 0 pinky18 2 Ngày trước 
heosua 1 - 0 hungdang8586 2 Ngày trước 
heosua 1 - 0 pinky18 2 Ngày trước 
heosua 1 - 0 madau2006 2 Ngày trước 
heosua 1 - 0 pinky18 2 Ngày trước 
heosua 1 - 0 chiu_choi_ 2 Ngày trước 
heosua 0 - 1 pinky18 2 Ngày trước 
heosua 1 - 0 pinky18 2 Ngày trước 
heosua 1 - 0 hungdang8586 2 Ngày trước 
heosua 0 - 1 pinky18 2 Ngày trước 
heosua 1 - 0 pinky18 2 Ngày trước 
heosua 1 - 0 touran 2 Ngày trước 
heosua 1 - 0 madau2006 3 Ngày trước 
heosua 1 - 0 trang_non 3 Ngày trước 
heosua 1 - 0 baolinh_2007 3 Ngày trước 
heosua 0 - 1 baolinh_2007 3 Ngày trước 
heosua 0 - 1 baolinh_2007 3 Ngày trước 
heosua 0 - 1 touran 3 Ngày trước 
heosua 1 - 0 pinky18 3 Ngày trước 
heosua 0 - 1 touran 3 Ngày trước 
heosua 1 - 0 pinky18 3 Ngày trước 
heosua 1 - 0 touran 3 Ngày trước 
heosua 1 - 0 phonglxag 4 Ngày trước 
heosua 0 - 1 covi_19 4 Ngày trước 
heosua 1 - 0 phonglxag 4 Ngày trước 
heosua 1 - 0 ufo_crash 4 Ngày trước 
heosua 0 - 1 baolinh_2007 4 Ngày trước 
heosua 0 - 1 covi_19 4 Ngày trước 
heosua 1 - 0 ufo_crash 4 Ngày trước 
heosua 1 - 0 phonglxag 4 Ngày trước 
heosua 0 - 1 covi_19 4 Ngày trước 
heosua 0 - 1 hoahongnhungpl 4 Ngày trước 
heosua 1 - 0 covi_19 4 Ngày trước 
heosua 1 - 0 hoahongnhungpl 4 Ngày trước 
heosua 1 - 0 covi_19 4 Ngày trước 
heosua 1 - 0 hoahongnhungpl 4 Ngày trước 
heosua 1 - 0 covi_19 4 Ngày trước 
heosua 1 - 0 hoahongnhungpl 4 Ngày trước 
heosua 1 - 0 chiu_choi_ 4 Ngày trước 
heosua 1 - 0 tuongthangtran 4 Ngày trước 
heosua 0 - 1 oma 4 Ngày trước 
heosua 0 - 1 phonglxag 4 Ngày trước 
heosua 1 - 0 touran 4 Ngày trước 
heosua 0 - 1 touran 4 Ngày trước 
heosua 1 - 0 touran 4 Ngày trước Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy