ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

NGÀY 6 - Cuộc Chiến đã bùng nổ
Chiến Tranh sẽ kết thúc trong 24 Giờ.

Kim Bang
17 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 75% Điểm Uy Tín.
Chỉ Thành Viên sở hửu SIÊU ICON được tham gia Bang này.

Tổng Thể
Thắng: 476 Bại: 54
Bang Chủ:
top_co_vn
Anh Hùng:
sonlamthuy (450)
3058 x 1.75
(315 / Phần Tử)
Thắng Trận: 72 Bại Trận: 44

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
26.4

Thổ Bang
19 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 25% Điểm Uy Tín.
Phần Tử của Bang này phải Trung Thành.

Tổng Thể
Thắng: 277 Bại: 253
Bang Chủ:
tomnytung
1412 x 1.25
(93 / Phần Tử)
Thắng Trận: 32 Bại Trận: 30

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
22.8

Hỏa Bang
13 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 50% Điểm Uy Tín.
Chỉ Thành Viên sở hửu Icon với thời hạn tối thiểu 11 Tháng được tham gia Bang này.

Tổng Thể
Thắng: 383 Bại: 147
Bang Chủ:
phoipha
1850 x 1.5
(213 / Phần Tử)
Thắng Trận: 50 Bại Trận: 44

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
19.7

Mộc Bang
7 Phần Tử

Tổng Thể
Thắng: 235 Bại: 295
Bang Chủ:
anhtrangdam
664
(95 / Phần Tử)
Thắng Trận: 20 Bại Trận: 15

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
19.0

Thủy Bang
12 Phần Tử

Tổng Thể
Thắng: 217 Bại: 313
Bang Chủ:
nguyenduclich
644
(54 / Phần Tử)
Thắng Trận: 22 Bại Trận: 29

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
12.6

Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy